Kaj povzroča obratno polarnost? - Članki

Kaj povzroča obratno polarnost?

Električno energijo lahko uporabite za fizično delo, za prenos podatkovnih signalov iz ene točke v drugo ali za pretvorbo v druge oblike energije, kot sta toplota in svetloba. Osnovni vrsti električne energije sta enosmerni tok in izmenični tok. Enakomerni tok ali enosmerni tok teče v eni smeri in ohranja isto polarnost. Izmenični tok ali izmenični tok spremeni polarnost v določenem obdobju. Ta pretvornik polarnosti je produkt procesa generiranja izmeničnega toka.

Izmenični tok električne energije obrne polarnost v določenih časovnih intervalih (Stockbyte / Stockbyte / Getty Images)

Izmenična generacija toka

Elektromehanska naprava, ki proizvaja izmenični tok, se imenuje alternator. To proizvaja izmenični tok skozi proizvodnjo začasnega elektromagnetnega polja in nato inducira to polje skozi niz induktivnih navitij. Ta navitja pretvarjajo začasno elektromagnetno polje v elektriko.

Zakaj začasna polja

Za induktor, ki pretvarja elektromagnetno polje v elektriko, mora biti polje začasno. Če se med navitji induktorja uporabi statično magnetno polje, bo to povzročilo le majhen vrh DC, ki mu bo sledilo hitro - manj kot 1 sekundo - zmanjšanje moči.

Inverzija polja

Ko magnetno polje spremeni polarnost, je posledica te spremembe sprememba smeri, v kateri teče električni tok. Obdobje, v katerem polje spremeni polarnost, je tudi obdobje, v katerem tok spreminja smer. To obdobje se meri v ciklih na sekundo ali na Hertz.

Zakaj obratni električni tok

Enosmerni tok ne more teči skozi nekatere električne komponente, kot so kondenzatorji in transformatorji. Stalna sprememba polarnosti signala izmeničnega toka vam omogoča uporabo teh komponent za blokiranje vstopa enosmernega toka v del električnega tokokroga. Ker je transformator sestavljen iz dveh induktorjev, ki sta navita v skupnem jedru, bo transformator lahko pospešil ali zmanjšal le signal izmeničnega toka in ne enosmernega toka.