Katere so običajne vrste električnih nesreč? - Članki

Katere so običajne vrste električnih nesreč?

Najpogostejšim električnim nesrečam se je mogoče izogniti s preventivnimi ukrepi. Pomanjkljive povezave, kot so na primer žice in odprtine za težave, so glavni vzroki nesreč. Drug pogost vzrok je uporaba električnih naprav na načine, za katere niso bili načrtovani.

Napačne predstave

Običajna praksa napačnega branja ali celo ogled uporabniškega priročnika je napaka, ki običajno povzroči električne nesreče. Če žarnice ne vstavite v svetilko, se lahko na primer zdi nepomembna, vendar lahko dejansko povzroči prekinitve toka električnega toka, ki lahko povzroči nesrečo.

Vrste

Glavne vrste električnih nesreč vključujejo šoke, kot so rezultati starega ožičenja in stik vode z elektriko. Do nesreč lahko pride zaradi preobremenitve sistemov ožičenja in izgube priključkov v kablih in vtičnicah. Poleg tega so nesreče v kopalnici pogoste zaradi kombinacije vode in električne energije.

Preprečevanje / rešitve

Najboljše preprečevanje električnih nesreč je spoštovanje električne energije in pravilno delovanje električnega sistema. Pri uporabi izdelka vedno upoštevajte navodila, kot je opisano v priročnikih in nalepkah.