Kako izračunati povprečni odstotek naravne atomske mase - Članki

Kako izračunati povprečni odstotek naravne atomske mase

Večina elementov obstaja v naravi v obliki več kot enega izotopa. Številčnost naravnih izotopov vpliva na povprečno atomsko maso elementa. Atomska masa, ki jo najdemo v periodnem sistemu, je povprečje vrednosti različnih izotopov, ki upoštevajo številčnost vsakega od njih. Za elemente, ki imajo samo en izotop, je atomska masa blizu pričakovane vrednosti, ki temelji na številu protonov in nevtronov v jedru.

Navodila

Spoznajte, kako so atomske mase izračunane na podlagi naravnih izotopov (Hemera Technologies / PhotoObjects.net / Getty Images)
  1. Oglejte si možen izotop zanimivega elementa. Vsi elementi imajo najmanj izotop. Da bi izračunali povprečno atomsko maso, morate vedeti, koliko izotopov obstajajo, njihove številčnosti in njihove atomske mase.

  2. Poiščite naravno bogastvo vsakega izotopa in si zabeležite te vrednosti z izotopskim številom elementa.

  3. Izračunajte atomsko maso z uporabo tehtanega povprečja. Vsak izotop pomnožimo z odstotkom izobilja in seštejemo vse vrednosti. Magnezij ima na primer tri izotope: Mg (24), Mg (25) in Mg (26), katerih odstotki so 78,9%, 10% in 11,1% in katerih mase so 23,985, 24,986 in 25,983, v tem zaporedju. Tehtana sredina se izračuna iz formule (odstotek 1 x atomska masa) + (odstotek 2 x atomska masa) + (odstotek 3 x atomska masa) = (0,789 x 23,985) + (0,1 x 24,986) + (0,111 x 25,983) = 18,924 + 2,499 + 2,884 = 24,307. Objavljena vrednost je 24.305. Zaokroževanje vrednosti upravičuje rahlo razliko.

Kaj potrebujete

  • Izotopi elementa
  • Odstotek abundance